Om oss

• Värendshem AB är ett samarbete mellan Gransholms Bruks Fastigheter AB, Quantify AB och Dynacon Fastigheter AB.
• Vi har för avsikt att projektera och förvalta ett större hyresbestånd i Växjö stad med omnejd.
• Vi har fokus på att hyresgäster skall få möjlighet till ett boende som är miljömässigt ansvarstagande.
• Vi bygger yteffektiva bostäder i bra lägen med hög standard.