Slide Image

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss på Värendshem AB, org.nr. 559222-1500 (”Värendshem”). Vi som personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter vill att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har några frågor eller funderingar kring hur vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss.

Personuppgifter är all den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person, exempelvis namn, adresser, telefonnummer och IP-adresser. All information som vi samlar in om dig har en koppling till uthyrning av våra bostäder och vi använder inte informationen till något annat. Värendshem kommer alltid följa gällande lag om hur dina personuppgifter får behandlas, däribland dataskyddsförordningen (även kalladGDPR), dataskyddslagen och annan tillämplig lag.

Syftet med behandlingen
Syftet med behandlingen är i första hand att sköta förmedlingen av den bostad, tjänst eller vara som du är intresserad av, eller i övrigt kunna ingå, administrera och fullfölja ett avtal med dig eller det företag du representerar. Personuppgifterna används också för Värendshem ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter, särskilt bokföringsplikt, samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. I den delen personuppgifterna används i samband med ett avtal som Värendshem ingår med ett företag du representerar eller är anställd hos, sker behandlingen med stöd i Värendshems berättigade intresse av att kunna kontakta och ingå avtal med företaget.
Personuppgifterna kommer även att användas inom Värendshem för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifter används också för att utvärdera verksamheten för att kunna utveckla och förbättra tjänster och produkter. Värendshem anser att Värendshem har ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter för dessa ändamål.
Lämnandet av personuppgifter till Värendshem är alltid frivilligt. I den mån personuppgifterna är nödvändiga för att Värendshem ska kunna ingå avtal med dig kommer Värendshem att informera dig om detta vid det enskilda tillfället. Den enda konsekvensen av att vägra att lämna personuppgifterna i sådana fall kommer dock att vara att avtal med Värendshem inte kan ingås.
 
Hur länge vi lagrar dina uppgifter
All information som vi samlar in om dig har en koppling till uthyrning av våra bostäder. Värendshem komma att lagra personuppgifter under den tid ni är hyresgäst hos oss och vad som krävs enligt gällande bokförings- eller skattelagstiftning, eller annan tvingande lagstiftning eller myndighetsföreskrift. I så fall sparas personuppgifterna endast under den tid som lagen kräver.
För det fall personuppgifterna saknar samband med en avtalsrelation mellan dig och Värendshem, kommer de att sparas under en tid om högst ett år från det senare av antingen tidpunkten då de lämnades eller då det stod klart att en förväntad avtalsrelation inte skulle komma att inledas.
 
Samtycke
När ni anmäler intresse till någon av våra aktuella bostadsprojekt måste ni lämna samtycke att Värendshem får behandla dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallandet av ett samtycke får endast verkan mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker efter att samtycket återkallats.

Överföring av personuppgifter
Personuppgifterna används i första hand inom Värendshem och även till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Därutöver kan personuppgifterna även komma att lämna ut till de personuppgiftsbiträden som Värendshem i förekommande fall anlitar för att behandla personuppgifterna åt Värendshems vägnar.

Information, rättelse och radering
Du har alltid rätt att begära tillgång till samt rättelse eller radering av de personuppgifter som Värendshem lagrar eller på andra sätt behandlar, och som rör dig som person. Ni kan också begära begränsning av behandlingen av era personuppgifter, och ni har möjlighet att invända mot eventuell behandling samt en rätt till dataportabilitet. Om ni anser att Värendshem agerat i strid med dataskyddsförordningen, har ni rätt att klaga till Datainspektionen
Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt för de ändamål som anges ovan. Värendshem tillämpar god registervård för att hålla sina register uppdaterade och kommer ta bort uppgifter som är inaktuella.

Cookies på webbplatsen
Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Cookies innehåller ingen personlig information om dig utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan vi inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som vi samlar in. Det rör sig med andra ord om pseudonymiserade uppgifter och vi använder inte informationen på ett sätt som gör att vi kombinerar din personliga information med cookie-informationen. Det finns också olika typer av cookies:

• Sessionscookies: Detta är cookies som endast sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats. Tas bort när du stänger ner din webbläsare.

• Nödvändiga/Förstapartscookies: Dessa cookies placeras på din dator i samband med att du surfar in på vår webbplats och används för att förbättra webbplatsen sprestanda och upplevelse, samt låter oss sköta vissa funktioner på webbplatsen i enlighet med de val som du gör-

Tredjepartscookies: Dessa cookies har ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på)

I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker.

Användning av Facebook-tjänsten Website Custom Audience
Den här webbplatsen använder sig av retargeting i form av tjänsten Website Custom Audience från det sociala nätverket Facebook, som drivs av företaget Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”), och detta möjliggör för våra webbplatsbesökare, som redan är intresserade av våra produkter och tjänster och som är Facebook-medlemmar, att se relevant reklam och få erbjudanden via vårt nätverk på Facebook. Facebook är anslutet till EU-US Privacy Shield-initiativet, och har därmed åtagit sig att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter i den mån Facebook flyttar dem till eller lagrar dem i ett land utanför EU/EES.
På vår webbplats även finns så kallade Facebook retargeting-pixels, vilka gör det möjligt för Facebook att upptäcka besökare, som använder sig av pseudonym på Facebook, och att använda dessa data för att skapa våra Facebook-annonser på Facebook. Personuppgifter kommer inte att utvinnas eller lagras, och man kan inte identifiera någon på Facebook genom att koppla samman dessa data via tjänsten Retargeting-Pixel med användardata, som Facebook har lagrat.

Närmare information om dataskydd och vilka inställningsmöjligheter det går att göra hittar du på: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads och https://www.facebook.com/about/privacy/. Man kan även protestera mot användningen av Facebook-tjänsten Website Custom Audiences i framtiden via länkarna: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads och http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.
 
Användning av Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att vi ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov.
Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlad data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt.
Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras.
 
Användning av Google Adwords remarketing/Conversion Tracking
Våra webbplatser använder Google Analytics Remarketing / Dynamic Remarketing-funktioner i kombination med funktionerna på flera enheter i Google AdWords. Leverantören är Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google är anslutet till EU-US Privacy Shield-initiativet, och har därmed åtagit sig att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter i den mån Google flyttar dem till eller lagrar dem i ett land utanför EU/EES.
Med den här funktionen kan annonsgrupperna för remarketing / dynamisk remarketing för Google Analytics kopplas till egenskaperna för cross-device i Google AdWords. På så sätt kan intressebaserade, personliga annonsmeddelanden som är anpassade till dig beroende på ditt tidigare användnings- och surfningsbeteende på en enhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina enheter (t.ex. surfplatta eller dator).

När du har gett ditt samtycke kommer Google att associera din webb- och apphistorik med ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan samma personliga annonsmeddelanden visas på vilken enhet du loggar in med ditt Google-konto.

För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade ID-användare av användare som är tillfälligt kopplade till våra Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för annonsannonsering med flera enheter.
Du kan permanent avstå från remarketing / inriktning på flera enheter genom att stänga av personlig annonsering i ditt Google-konto. Följ den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Mer information och sekretesspolicy finns i Googles sekretesspolicy på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/
 
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Värendshem AB, 559222-1500 som du lämnar dina personuppgifter till, med adress Storgatan 26, 352 31 Växjö. www.varendshem.se